top of page
Image by Matthew Smith

Zachować Dolinę Zielawy!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Projekt bez tytułu (2).png

Okres realizacji 1/03 - 31/10/2023

To projekt Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt "Zachować Dolinę Zielawy!" realizowany jest w ramach obszaru tematycznego: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) - Działalność strażnicza. Realizowany jest w partnerstwie z sołtysem wsi Żeszczynka, w odpowiedzi na sytuację w jakiej znaleźli się mieszkańcy gmin powiatu bialskiego, zaskoczeni zapowiadanymi inwestycjami mającymi istotne znaczenie dla ich warunków życia, a w odniesieniu do których nie czuli się w należyty sposób konsultowani przez właściwe organy.

Zamierzamy przeprowadzić szereg spotkań informacyjno-szkoleniowych w miejscowościach na wskazanym obszarze, celem przedstawienia obiektywnego całokształtu sytuacji jaka wiąże się z lokowaniem ferm przemysłowych.

Spotkaniom towarzyszyć będzie upowszechnianie przekazu w mediach społecznościowych oraz za pomocą drukowanych broszur.

Reportaż ze spotkania w Kodniu, lipiec 2023r.

Dlaczego to istotne?

Na przykładzie przewidywanego poboru wody inwestycji planowanej we wsi Żeszczynka, zgodnie z dokumentacją inwestora, jego studnie będą ujmować wodę z utworów czwartorzędowych, tych samych z których pobierana jest woda, którą zaopatrywana jest cała gmina Sosnówka.

Łączne roczne zapotrzebowanie dla fermy w wodę zostało określone raporcie środowiskowym inwestora na 70 884 m3/rok. Dane podane w dokumentacji inwestora przedstawiające, że pobór wód podziemnych wzrośnie w skali niezauważalnej, opierają się na zestawieniu zużycia wody przez przedmiotową fermę w stosunku do całych zasobów wody jednostki terytorialnego podziału wód JCWPd 67 (obejmującej powiaty bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski, chełmski, łęczyński. Łosicki, siedlecki, siemiatycki oraz m. Biała Podlaska). 

Jest to istotnym zagadnieniem z uwagi na fakt, że dostawy wody w gminie Sosnówka nie są zabezpieczone przez podłączenie wodociągu gminy Sosnówka do innych wodociągów. Natomiast na przykładzie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sosnówka”, opracowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Sosnówka, a Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Lublinie, w 2004r, jest podane że roczne zużycie wody przez całą gminę wówczas wyniosło 67 100 m3/rok.

Porównanie tych liczb oraz kontekst niewystarczających zasobów wody w gminie w sezonie letnim, powodują niepokój mieszkańców. Jest to sytuacja w której do tak ograniczonych zasobów wody gruntowej, dołącza inwestycja czerpiąca wodę z tych samych złóż co gmina i w porównywalnym wymiarze.

357678383_259323106717484_2341594856667110761_n.jpg
"Problematyka funkcjonowania zwierzęcych ferm przemysłowych i ich potencjalna uciążliwość dla środowiska, elementów przyrodniczych oraz człowieka"
ISBN 978-83-944005-2-1
kod_qr_9788394400521_page-0001.jpg
kod_kreskowy_9788394400521_pages-to-jpg-0001.jpg
358364026_262246213091840_2363879080655922129_n.jpg

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

bottom of page