top of page
Image by Damon Carr

"Piękny umysł II edycja"

Partner Fundacja PZU

Opis projektu

Projekt jest kontynuacją realizowanego w 2020 r. projektu polegającego na przeprowadzeniu cyklu wywiadów pt. "Zrozum życie" z psychoterapeutami. II edycja ma być kontynuacją cyklu wywiadów, na tematy podsuwane przez odbiorców rozbudowana o konsultacje on-line z terapeutami. Celem jest ciągła praca nad świadomością w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego i zwalczana stereotypów
na temat terapii.

Nadrzędnym celem przyświecającym idei projektu jest zwrócenie uwagi na to jak ważną rolę odgrywa w życiu każdego człowieka zdrowie psychiczne i jak destrukcyjne mogą być bagatelizowane problemy. Temat ten jest ciągle tabu, a korzystanie z terapii czy leczenia bywa powodem do wstydu.

Zaburzenie psychiczne jest stanem zdrowia obejmującym zmiany myślenia, emocji lub zachowania. Według WHO ponad jedna czwarta dorosłej populacji w Europie doświadczyła co najmniej jednego zaburzenia psychicznego np. depresja lub lęk.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:
01/04/2021


Data zakończenia realizacji projektu"

31/10/2021

W ramach projektu powstanie 8 odcinków wywiadów ze specjalistami z dziedziny psychologii, zorganizowane zostaną czaty Q&A oraz dyżury online.

Jeśli chcesz skorzystać z dyżurów terapeutów oraz czatu Q&A z uczestnikami filmów, zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego!

Projekt realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Fundację PZU.


"Piękny umysł" I edycja
Partner Fundacja PZU

Opis projektu

Projekt polega na stworzeniu cyklu wywiadów ze specjalistami z zakresu psychologii i rozwoju osobowości, tematy poszczególnych odcinków będą dobierane zgodnie z propozycjami odbiorców. Chcemy kontynuować w sieci działania prowadzone przed wybuchem epidemii - głównymi odbiorcami projektu będą młodzi ludzie poszukujący własnej drogi i tożsamości. 

Zaburzenie psychiczne jest stanem zdrowia obejmującym zmiany myślenia, emocji lub zachowania. Według WHO ponad jedna czwarta dorosłej populacji w Europie doświadczyła co najmniej jednego zaburzenia psychicznego np. depresja lub lęk.

Jednak tylko niewielka część z nich poprosiła o (profesjonalną) pomoc. Stan długotrwałej izolacji i sytuacja epidemii w znacznym stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia stanów lękowych, czy depresyjnych oraz problemów w relacjach z bliskimi. Bieżąca sytuacja znacznie   utrudnia też poszukiwanie pomocy. Dlatego chcemy stworzyć cykl wywiadów z ekspertami, które będą stanowiły odpowiedzi na pytania i problemy nurtujące młodych ludzi i pokażą gdzie ew. szukać pomocy, bez tabu, bez wstydu.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:
20/07/2020


Data zakończenia realizacji projektu"

15/12/2020

Projekt angażuje młodzież skupioną wokół Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach.

Projekt realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Fundację PZU.

bottom of page