"Piękny umysł"

Partner Fundacja PZU

Opis projektu

Projekt polega na stworzeniu cyklu wywiadów ze specjalistami z zakresu psychologii i rozwoju osobowości, tematy poszczególnych odcinków będą dobierane zgodnie z propozycjami odbiorców. Chcemy kontynuować w sieci działania prowadzone przed wybuchem epidemii - głównymi odbiorcami projektu będą młodzi ludzie poszukujący własnej drogi i tożsamości. 

Zaburzenie psychiczne jest stanem zdrowia obejmującym zmiany myślenia, emocji lub zachowania. Według WHO ponad jedna czwarta dorosłej populacji w Europie doświadczyła co najmniej jednego zaburzenia psychicznego np. depresja lub lęk.

Jednak tylko niewielka część z nich poprosiła o (profesjonalną) pomoc. Stan długotrwałej izolacji i sytuacja epidemii w znacznym stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia stanów lękowych, czy depresyjnych oraz problemów w relacjach z bliskimi. Bieżąca sytuacja znacznie   utrudnia też poszukiwanie pomocy. Dlatego chcemy stworzyć cykl wywiadów z ekspertami, które będą stanowiły odpowiedzi na pytania i problemy nurtujące młodych ludzi i pokażą gdzie ew. szukać pomocy, bez tabu, bez wstydu.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:
20/07/2020


Data zakończenia realizacji projektu"

15/12/2020

Projekt angażuje młodzież skupioną wokół Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach.

Projekt realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Fundację PZU.