top of page

"Podlasie wolne od skażenia!" 
Erasmus+ 2023-1-PL01-KA154-YOU-000113286

1/10/2023 - 30/09/2025
#CFP #Erasmus+ #Erasmu
sPlus

O projekcie

     Projekt oparty jest na cyklu spotkań informacyjnych w miejscowościach powiatu bialskiego. Wykorzystując nagromadzone w toku dotychczasowych działań wiedzę i doświadczenie, przeprowadzimy spotkania z mieszkańcami celem przedstawienia obiektywnego całokształtu sytuacji jaka wiąże się z lokowaniem ferm przemysłowych.

     Spotkaniom towarzyszyć będzie upowszechnianie przekazu w mediach społecznościowych. Projekt wpisuje się w priorytet Zrównoważonej i Zielonej Europy. Aktywizując społeczności lokalne z inspiracji młodzieży, informując je o przysługujących im prawach i możliwościach, zamierzamy wywrzeć efekt który pozwoli zatrzymywać ekstremalnie toksyczne inwestycje realizowane z pominięciem woli mieszkańców. Inwestycje takie w swojej skali nie równoważą korzyści mieszkańcom, natomiast redukują potężnie warunki w jakich mieszkańcy w promieniu wielu kilometrów będą musieli żyć.

PL Dofinansowane przez UE_PANTONE.png
Drzewa z góry

Dlaczego to istotne?

     Jak pisze dr inż Jerzy M. Kupiec w "Problematyka funkcjonowania zwierzęcych ferm przemysłowych i ich potencjalna uciążliwość dla środowiska, elementów przyrodniczych oraz człowieka" (2023): obecnie, produkcja zwierzęca rozwinęła się na skalę przemysłową, przynoszącą znaczne korzyści ekonomiczne. Wraz z jej rozwojem nasileniu uległa emisja zanieczyszczeń, ale także pojawiły się nowe problemy, takie jak konflikty społeczne, spadek opłacalności, a w konsekwencji upadek małych i średnich gospodarstw. Dodatkowo obserwuje się spadek wartości gruntów w okolicach uciążliwych ferm przemysłowych.               

Niektórzy autorzy twierdzą, że spadek ten może być znaczny: do 800 m od fermy spadek wartości wynosi 40%, w odległości 1600 m – 30%, do 2400 m spadek wartości wynosi 20%, a w odległości do 3200 10%. Działalność ferm wielkoskalowych może mieć negatywny wpływ na komponenty środowiska takie jak powietrze, wody podziemne i powierzchniowe oraz gleby. Szkodliwe oddziaływanie ferm może prowadzić także do pogorszenia stanu zdrowia i jakości życia społeczności lokalnej. W samej gnojowicy występuje ok. 400 lotnych związków, wykazujących się uciążliwym zapachem. Stężenie ich może powodować liczne choroby układu oddechowego oraz problemy ze skórą. Niebezpieczne są również zagrożenia mikrobiologiczne.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

bottom of page