top of page

Mobilności Kadry Edukacji Dorosłych

"Uniwersytet ludowy pod strzechą" POWERAE-2019-1-PL01-KA104-062958

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

Projekt ma na celu realizację 3 mobilności kadry Fundacji, po średnio 5 osób, do 3 różnych krajów z różnych stref ekonomicznych Unii Europejskiej.

Grupy personeu Fundacji wezmą udział w 2 kursach zaplanowanych na etapie wnioskowania oraz jednej mobilności o charakterze Job-shadowing, w Irlandii, Macedonii Północnej oraz na Cyprze:

1. Prowadzenie uniwersytetu ludowego, sposoby przyciągnięcia słuchaczy, podtrzymania ich zainteresowania, zarządzanie ośrodkiem.
2. Inicjowanie aktywności społecznej osób dorosłych. Włączenie społeczne. wyrównywanie szans i nierówności wynikłych z procesu edukacji.
3. Nowe formy zajęć, działań, warsztatów dla osób dorosłych mające pobudzić ich aktywność społeczną, zrozumieć wielonarodową rzeczywistość Europy.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zapisy projektu, wytyczne FRSE oraz dokumentację wewnętrzną.

Jako narzędzie upowszechniania rezultatów sporządziliśmy i prezentujemy poniżej serię 12 animacji video z obszaru merytorycznego naszego projektu.

0001.jpg

Wszystkie filmy

Wszystkie filmy

Wszystkie filmy
Search video...
Uniwesytet ludowy- jaka jest jego struktura

Uniwesytet ludowy- jaka jest jego struktura

02:11
Play Video
Uniwersytety ludowe - Wyzwania przyszłości -720p-220526

Uniwersytety ludowe - Wyzwania przyszłości -720p-220526

05:02
Play Video
ULS- program rządowy

ULS- program rządowy

01:56
Play Video

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych

bottom of page