top of page

Tytuł projektu: (Od)Ważni na rynku pracy!
nr UM/PW9/2024/2/O_LUBELSKI/4450

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg

Fundacja "Zielony Słoń" realizuje projekt pod tytułem "(Od)Ważni na rynku pracy!" współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr UM/PW9/2024/2/O_LUBELSKI/4450 w okresie  1/04/2024 - 31/03/2025r.

bottom of page