top of page

Projekt: Wizyta Studyjna
nr EOG/21/K1/D1/W/0001

Komponent I (Component I) PROGRAM EDUKACJA (‘EDUCATION’ PROGRAMME) Wizyty studyjne (Study visits) 
 #EOG #EEARANTS #programedukacja EEA and Norway Grants

IG.png

Strony Programu: eeagrants.org, education.org.pl

Celem 4-dniowej wizyty studyjnej w FURIM Institutt w Oslo, w czerwcu 2022r, było zwiększenie kompetencji i doświadczenia naszego zespołu zaangażowanego w projektowanie i wdrażanie rozwiązań wsparcia skierowanego do osób z mniejszymi szansami, osób z grup wrażliwych społecznie, osób z niepełnosprawnościami.
Cel ten został osiągnięty poprzez bezpośredni udział 4 osób delegowanych z naszej kadry w pracach organizacji goszczącej, obserwacjach, udział w działaniach i spotkaniach przeprowadzonych przez FURIM.

Umożliwiło to również nawiązanie współpracy z kilkoma podmiotami w Oslo, działającymi na rzecz grup wrażliwych społecznie, w celu wypracowania bądź rozwijania wspólnych działań w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 7830 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest realizacja wizyty studyjnej w Norwegii.

bottom of page