top of page

"Rozwój kompetencji w zakresie realizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych"
POWERAE-2020-1-PL01-KA104-081106 
#RKN

stamp.png
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

Projekt ma na celu realizację mobilności do zagranicznej instytucji szkoleniowej 5 osób naszej kadry na szkolenie podnoszące jakość realizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zapisy projektu, wytyczne FRSE oraz dokumentację wewnętrzną.

W kontekście planowanego kursu, zamierzonym celem jest by:
- identyfikować różnice pomiędzy medycznymi i społecznymi modelami niepełnosprawności
- stosować odpowiednie podejście w stosunku do niepełnosprawnych słuchaczy, z zaufaniem zidentyfikować potencjalne
bariery, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne oraz możliwe rozwiązania
- rozumieć prawne regulacje w skali ponadnarodowej, dotyczące niepełnosprawności.

Zespół:

- poszerzy wiedzę nt. przepisów prawnych regulujących pracę z osobami niepełnosprawnymi [ON]

- nauczy się jak przeprowadzić wstępną rozmowę z ON,

- nauczy się jak prowadzić profesjonalny wywiad z ON,

- zdobędzie wiedzę jak stosować narzędzia rozwojowe w praktyce własnej,

- nauczy się omawiać i uzgadniać z ON plan rozwoju zawodowego.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych

bottom of page