zamazany łąka

"Śladami II wojny światowej - gra terenowa"

PJ_RGB.jpg
biały prostokąt.jpg
logo3.png

Opis projektu
 

Projekt ma na celu zainteresowanie młodzieży historią swojego regionu oraz uczczenie rocznicy wybuch II wojny
światowej. W ramach projektu zorganizujemy warsztaty terenowe, przygotujemy grę terenową i konkurs "II wojna
światowa w pow. bialskim", zorganizujemy tez spotkanie z lokalnym historykiem. Adresatami projektu jest młodzież w
wielu 13-19 lat. Miejscem realizacji będą Wisznice (pow. bialski).

Początek projektu 01.07.2019
Koniec projektu 16.11.2019

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży historią własnego regionu i zachęcenie do samodzielnego odkrywania,
poszukiwania i twórczego wykorzystania wiedzy. Ponadto chcemy poprzez niniejszy projekt uczcić 80 rocznicę wybuchu
II wojny światowej i przypomnieć najważniejsze postacie i zdarzenia jakie miały miejsce w tym okresie w Wisznicach.
Naszym założeniem jest zaproponowanie młodzieży nowatorskich form nauki, pokazanie, że historia może być
pasjonującą przygodą.
Projekt wpisuje się w cele programu Patriotyzm jutra poprzez upamiętnianie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci
lokalnej poprzez odkrywanie historii "małych ojczyzn" i jej zasobów źródłowych, promuje i kształtuje także postawy
patriotyczne, świadomość własnej tożsamości, poprzez odkrywanie i popularyzowanie historii wśród młodych ludzi.

W 2019 roku przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej - wydarzenie to bezspornie zmieniło na zawsze nie tylko Polskę, ale i cały świat. Wydarzenia września 1939 r. oraz kolejnych lat nie ominęły również Wisznic, gdzie realizowany będzie niniejszy projekt. We wrześniu 1939r. Wisznice były miejscem przemarszu różnych oddziałów Wojska Polskiego, w tym grupy zaporowej płk. Tadeusza Zieleniewskiego. Na przełomie września i października 1939r. na krótko znalazła się osada pod okupacją wojsk sowieckich. Pod okupacją niemiecką Wisznice stały się ważnym ośrodkiem władzy policyjno-represyjnej. W Wisznicach powołany został jeden z dwóch komisariatów wiejskich, jeden z dwu oddziałów Urzędu Pracy w pow. Biała Podlaska, posterunek polskiej policji granatowej i oddzielnie komenda policji ukraińskiej.
Przez cały okres funkcjonowała placówka Armii Krajowej rejonu Wisznice ze znanymi komendantami: Leonem Skowrońskim /ps. "Roch"/, Janem Lisieckim, a od czerwca 1944 r. kpt. rezerwy Aleskandrem Wereszko /ps. "Trznadel"/.
W strukturze organizacyjnej AK gminę Wisznice włączono do lubelskiego okręgu AK. W czerwcu 1940 r. wydzielono teren getta. Za drutami znalazło się ponad 950 Żydów wisznickich, później dołączono transport Żydów z Mławy i Krakowa; Żydów wywieziono następnie do obozu śmierci w Treblince, w Wisznicach pozostawiając około stu najlepszych rzemieślników - krawców, szewców, stolarzy. Przed wyzwoleniem zostali oni rozstrzelani nad Zielawą.
Zwłoki po wojnie ekshumowano. Istniał też przez pewien czas obóz pracy. W miejscowości znajduje się kilka miejsc pamięci (pomniki, krzyże) wiele jednak historii funkcjonuje w tzw. historii mówionej, wspomnieniach świadków archiwach prywatnych. Chcemy poprzez projekt popularyzować wiedzę oraz odkrywać mało znane historie z tego okresu.

762303.jpg

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra"