"Praktyki gastronomiczne na Sycylii" 

POWERVET-2016-1-PL01-KA102- 024895

W ramach niniejszego projektu zapewniamy Uczestnikom:

  • 30 dni stażu w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej w Barcellona Pozzo di Gotto, Sycylia, Włochy (w systemie 5 dni roboczych w tygodniu).

  • zakwaterowanie i częściowe wyżywienie (bez śniadań) na terenie miasta odbywania stażu, tj. Barcellona Pozzo di Gotto, Sycylia, Włochy.

  • pokrycie kosztów podróży do i z Barcellona Pozzo di Gotto,

  • "kieszonkowe" (kwota wsparcia indywidualnego Uczestnika przewidziana przez budżet programu, a niewydatkowana na cele związane z utrzymaniem uczestników projektu podczas staży zagranicznych zostanie przekazana im indywidualnie na pokrycie własnych wydatków w czasie trwania praktyk, w tym kosztów zapewnienia sobie śniadań)

  • dodatkowe ubezpieczenie OC i NNW (Uczestnicy obowiązani są posiadać tytuł ubezpieczenia społecznego w Polsce)

  • przed wyjazdem na staże zagraniczne zajęcia z j. włoskiego, zajęcia z psychologiem/pedagogiem szkolnym oraz zajęcia kulturoznawcze.

REKRUTACJA   

        Zespół Fundacji "Zielony Słoń" może dokonywać wyboru Uczestników spośród absolwentów szkół gastronomicznych.         Absolwenci wypełniają poniższy formularz zgłoszeniowy i wysyłają drogą pocztową na adres korespondencyjny Fundacji - Fundacja "Zielony Słoń", ul. A. Struga 63, 20-709 Lublin. Kandydaci zostają poinformowani o decyzji kwalifikacyjnej droga mailową lub telefoniczną. Uczestników spośród uczniów wybierają wyłącznie współpracujące szkoły.
 

     Fundacja “Zielony Słoń” na podstawie umowy z FRSE nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102- 024895 realizuje projekt „Praktyki gastronomiczne na Sycylii” w okresie 01.12.2016 – 30.11.2017r. w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

    W projekcie weźmie udział 12 uczniów i absolwentów szkół zawodowych w obszarze gastronomii. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby które wzięły lub aktualnie biorą udział w podobnych projektach staży zagranicznych (staży zagranicznych dla uczniów uczniów i absolwentów szkół zawodowych dofinansowanych z PO WER). 

   Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i absolwentów szkół gastronomicznych poprzez praktyczną naukę zawodu. 

        Poprzez realizację niniejszego projektu zmierzamy do podniesienia poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy dzięki możliwościom dotyczącym mobilności edukacyjnej oraz dzięki zacieśnionej współpracy między środowiskiem kształcenia i szkolenia a środowiskiem pracy.

       Wyjazd na staże zagraniczne zaplanowany jest na 22 stycznia 2017r, a powrót na 22 luty 2017r. Podczas 30 dni stażu, uczestnik będzie wykonywał zadania wskazane w przyznanym mu Programie. Organizacją Wysyłającą Uczestnika jest Fundacja „Zielony Słoń”.

Organizacją Pośredniczącą i partnerem projektu „Praktyki Gastronomiczne na Sycylii” jest: Associazione Artistica Culturale “A Rocca” (Via TCP Arcodaci N°48 Barcellona Pozzo di Gotto 98051 – Messina, Sicily –Italy), tel: +39 090 2130696, +39 3490693698, +393495807960, email: info@eprojectconsult.com – www.eprojectconsult.com

Organizacjami przyjmującymi Uczestnika Projektu są przedsiębiorstwa branży gastronomicznej w Barcellona Pozzo di Gotto, wybrane na miejsce staży, koordynowane i monitorowane przez Organizację Pośredniczącą i Wysyłającą.

 

Wartość projektu (wkład Funduszy Europejskich 100%): 131 998,24 zł

264650047346_4052336474270528477_n
Warsztaty pokazowe po powrocie Uczestniczek projektu. ZSP nr 1, Krasnystaw, 10.03.2017

© 2012 - 2021 by Fundacja "Zielony Słoń".