Poland and Lithuania: business up! covid down!

Wniosek numer: PLF/2021/F1/W/0009

PLFWM polskie MEN CMYK.png

Streszczenie:

W ramach projektu zaplanowane jest spotkanie młodzieży (24 osoby) z małych miejscowości (Polska, Litwa), defaworyzowanych społeczności (wiek 17-23), zlokalizowane w Wisznicach, w Polsce, 15 - 21 lipca 2021r.
Celem jest nauka nt. w jaki sposób można rozwinąć pomysły na własny biznes i ułożyć przyszłą karierę tak aby osiągnąć sukces oraz pomóc przy tym lokalnej społeczności.
Zorganizowane zostaną warsztaty o przedsiębiorczości w kontekście nowej rzeczywistości stworzonej przez COVID-19. W
ramach projektu zaplanowane są aktywności, które mają przyczynić się do osiągnięcia ww. wymienionych celów.

Niebieski i Żółty Światło Słoneczne Klasa Zarządzanie Plakat.jpg