"(Od)Ważni na starcie!"

Początek realizacji projektu: 01.01.2020

Celem projektu (Od)Ważni na starcie! jest reintegracja społeczno-zawodowa 50 (30kobiet/20mężczyzn) osób niepełnosprawnych (o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm) posiadających wykształcenie wyższe (maksymalnie 60m-cy od ukończenia studiów) lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej pozostających bez zatrudnienia z woj. lubelskiego.

W wyniku realizacji projektu umożliwione zostanie wejście na rynek pracy osobom niepełnosprawnym, w tym min. 20% osób otrzyma zatrudnienie po udziale w projekcie przez co najmniej 6 miesięcy. Na podstawie określonej dla każdego z Uczestników/czek Projektu Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej będą oni kierowani na formy wsparcia, które umożliwią im wejście na rynek pracy.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.