"Praktyki gastronomiczne w Hiszpanii"

POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048055

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg
15069_cartagena-spain-restaurants_1_larg

     Fundacja “Zielony Słoń” na podstawie umowy z FRSE nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048055 realizuje projekt „Praktyki gastronomiczne w Hiszpanii”  w okresie 01.10.2018 – 30.09.2019r. w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

    W projekcie weźmie udział maksymalnie 32 uczniów lub absolwentów szkół zawodowych. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby które wzięły lub biorą udział w stażach zagranicznych (staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych dofinansowane z PO WER).

     Projekt przewiduje 2 tury grupowych, trzytygodniowych staży. W Ubeda 3 - 23.02.2019 oraz Sewilli 30.06 - 20.07.2019. W skład każdej grupy wchodzi 16 Uczestników Projektu oraz 2 Opiekunów.

     W ramach czynności przygotowujących do wyjazdu Uczestnikom zapewniamy nieodpłatnie m.in grupowy kurs j. hiszpańskiego wzbogacony o dostęp do platformy e-learningowej, dodatkowe ubezpieczenie, spotkania organizacyjne oraz konsultacje z organizacją partnerską w Hiszpanii ustalające miejsca staży względem indywidualnych profili Uczestników.

     Uczestnicy oraz Opiekunowie mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie w rezydencjach w Ubeda lub Sewilli podczas trwania staży oraz sfinansowane koszty podróży. W Hiszpanii również zapewniony jest bezpłatny kurs j. hiszpańskiego oraz dodatkowy program kulturowy.

    Bezpośredniej selekcji uczestników dokonują współpracujące z Fundacją szkoły spośród swoich uczniów i absolwentów (absolwentem jest osoba, która ukończyła szkołę nie dawniej niż 12 miesięcy przed planowanym terminem zakończenia zagranicznego stażu). Po zakończeniu naboru każdej z grup, rozpoczynamy etap zajęć przygotowawczych w Lublinie oraz Krasnymstawie.

Stowarzyszone w niniejszym projekcie przedsiębiorstwa gastronomiczne przyjmujące naszych stażystów w Ubeda oraz Sewilli:

0001.jpg

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.