Bohaterowie "inaczej"

Partner Fundacja PZU

Opis projektu
Projekt sfinansowany przez Fundację PZU, realizowany wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach, ma na celu stworzenie atrakcyjnej dla młodzieży z terenów wiejskich oferty edukacyjnej, która przybliży im postacie związane z
historią Polski. Chcemy jednak aby nie były to sztampowe informacje znane z lekcji historii, ale ciekawostki. Niekonwencjonalne działania mają charakter angażujący i zachęcają do samodzielnego odkrywania historii. Projekt zakłada organizację wycieczki, warsztatów oraz wystawy z wernisażem.

Data rozpoczęcia projektu: 2018.08.01

Data zakończenia projektu: 2018.10.31

Młodzież skupiona wokół Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, w wieku 14-19 lat - 20 osób, - weźmie udział w wycieczce, warsztatach oraz zorganizuje spotkanie-finisaż projektu "Bohaterowie inaczej", gdzie zaprezentowana zostanie prezentacja multimedialna - owoc wycieczki.

Planowane rezultaty.
Rezultaty jakościowe:

1. Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego śladami Wielkich Polaków w Bieszczadach

2. Zorganizowanie warsztatów historycznych

3. Przygotowanie finisażu projektu, prezentacji

4. Integracja młodzieży

W dniach 21-24 sierpnia grupa młodzieży z Wisznic i Międzyrzeca Podl. wzięła udział w wycieczce edukacyjnej w Bieszczady. Celem wyjazdu było poznawanie historii i odwiedzenie miejsc związanych z ważnymi dla Polski postaciami, a przez to uczczeniem 100 rocznicy odzyskania niepodległości. W programie znalazł się m.in. Sanok – miejsca związane z Władysławem Jagiełło i Zdzisławem Beksińskim, Komańcza – miejsce internowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego, górskie szlaki bieszczadzkie, które w przeszłości przemierzali, m.in. Józef Piłsudski i Jan Paweł II, a także związany z rodem Sapiehów Krasiczyn.

Wycieczka była też dobrą okazją do lepszego poznania się i  integracji młodzieży.

Wyjazd był częścią projektu „Bohaterowie inaczej” realizowanego przez Fundację „Zielony Słoń” dzięki dotacji przyznanej przez Fundację PZU. 

Projekt realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Fundację PZU.