Ecce homo - Śladami św. Brata Alberta

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

     Głównymi inicjatorami projektu jest młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Wisznicach, współtworzyła ona koncepcję i uczestniczyła w planowaniu działań, będzie też pomagała w realizacji w ramach wolontariatu chcemy bowiem wykorzystać ich potencjał i zaangażowanie w życie społeczności dając możliwość twórczego działania, poprzez wyjazd edukacyjny. Z rozpoznania potrzeb poczynionego przez młodzież wynika, że lokalna społeczność odczuwa potrzebę uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, większość woli jednak, kiedy wydarzenia odbywają się w miejscu ich zamieszkania lub niedaleko stąd pomysł zorganizowania warsztatów malarskich i wystawy prac. Projekt przyczyni się do integracji społecznej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób uboższych oraz niepełnosprawnych.

W ramach niniejszego projektu zapewniamy Uczestnikom m.in.:

  • warsztaty plastyczne;

  • wyjazd edukacyjny do Krakowa, zakwaterowanie i wyżywienie, bilety wstępu. 

     Fundacja “Zielony Słoń” na podstawie umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje projekt w ramach programu Kultura Dostępna.

          Projekt "Ecce Homo - Śladami św. Brata Alberta" ma na celu umożliwienie dostępu do kultury wysokiej osobom z terenów wiejskich (pow. bialski, woj. lubelskie), w tym osobom w niekorzystnej sytuacji materialnej, seniorom i niepełnosprawnym, dostępu do kultury na wysokim poziomie. Nie jest to możliwe na co dzień ze względu na znaczne oddalenie od ośrodków kulturalnych oraz złą sytuację materialną wielu rodzin. Zadaniom tym nie są w stanie sprostać też, ze względu na brak środków, szkoły oraz Ośrodki Kultury.        Motywem przewodnim jest osoba Adama Chmielowskiego, św. Brata Alberta, który jest jednym z

patronów roku 2017. Projekt przyczyni się do zapoznania odbiorców z życiem, twórczością oraz dziedzictwem tej wybitnej dla polskiej kultury postaci.      Projekt poprzez ukazanie przykładu św. Brata Alberta, przyczyni się też do propagowania w społeczeństwie wartości chrześcijańskich i idei pomocy drugiemu człowiekowi. Zadania realizowane w ramach projektu mają charakter interdyscyplinarny, łączą ze sobą organizację wyjazdów edukacyjnych z tworzeniem oferty kulturalnej w miejscu zamieszkania odbiorców. Taka koncepcja pozwala na znaczne poszerzenie grona odbiorców włączenia do niego osób niepełnosprawnych, starszych.

   

Projekt trwa od 1 lipca do 31 października 2017