"Aktywność-Mobilność-Funkcjonalność"

Nr projektu: RPLU.10.04.00-06-0029/18

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.06.2020

Od 01.01.2020 obowiązuje nowa strona projektu -> Kliknij tutaj aby przejść do aktualnej strony projektu.

Projekt AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ - FUNKCJOWALNOŚĆ skierowany jest do:

30 osób powyżej 21 roku życia, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu lub pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika zamieszkujących na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), tj. na terenach gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Pisaki, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

 

Do udziału w projekcie priorytetowo kwalifikowane będą:

  • Osoby niepełnosprawne

  • Osoby o niskich kwalifikacjach

  • Osoby po 50 roku życia

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.10.2019-30.06.2020 r. grupy 30 osób zamieszkujących na terenie LOF zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu lub pracowników przewidzianych  do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Realizacja projektu przyczyni się m. in.: do realizacji następującego wskaźnika rezultatu: Zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym (wraz z IPD): 6 h/osoba,

  2. Wsparcie szkoleniowe: Wybór szkolenia będzie uzależniony od wyników IPD. Panuje się zrealizowanie szkoleń z zakresu:

         - Kierowca samochodu ciężarowego (kat. C, C+E),

         - Kierowca autobus (kat. D),

oraz inne szkolenia będące wynikiem poradnictwa zawodowego      oraz wskazane w IPD,

3. Płatny staż zawodowy,

4. Pośrednictwo pracy: 6 h/osoba.

Wartość Projektu: 513 040,35 PLN

Wartość dofinansowania UE: 487 388,33 PLN

KONTAKT:

Tel: 791 926 293

Email: projekty.fzs@gmail.com

Prosimy osoby z niepełnosprawnością ruchową o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu spotkania w biurze dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózku, zlokalizowanym pod adresem ul. Leszczyńskiego 23, Lublin.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.