Mobilności Kadry Edukacji Dorosłych

"Uniwersytet ludowy pod strzechą" POWERAE-2019-1-PL01-KA104-062958

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

Streszczenie:

Projekt ma na celu realizację 3 mobilności kadry Fundacji, po średnio 5 osób, do 3 różnych krajów z różnych stref ekonomicznych Unii Europejskiej.

Grupy wezmą udział w kursach zaplanowanych na etapie wnioskowania.

1. Prowadzenie uniwersytetu ludowego, sposoby przyciągnięcia słuchaczy, podtrzymania ich zainteresowania, zarządzanie ośrodkiem.
2. Inicjowanie aktywności społecznej osób dorosłych. Włączenie społeczne. wyrównywanie szans i nierówności wynikłych z procesu edukacji.
3. Nowe formy zajęć, działań, warsztatów dla osób dorosłych mające pobudzić ich aktywność społeczną, zrozumieć wielonarodową rzeczywistość Europy.

Apply!
INFOPACK

"Rozwój kompetencji w zakresie realizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych"

POWERAE-2020-1-PL01-KA104-081106

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

Streszczenie:

Projekt ma na celu realizację mobilności do zagranicznych instytucji szkoleniowych 5 osób naszej kadry na szkolenie podnoszące jakość realizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych